ഓല അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ എസ് 1 ന്റെ വിൽപ്പന ഇന്ന് , സെപ്റ്റംബർ 8 മുതൽ ആരംഭിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 8 ലോക ഇവി ദിനത്തിൽ തന്നെ  എസ് 1 സ്കൂട്ടർ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. 



ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളുടെയും വില ഓല ഇലക്ട്രിക് ഇതിനകം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓല ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന്റെ എസ് 1 വകഭേദത്തിന്റെ എക്സ് ഷോറൂം വില 99,999 രൂപയും എസ് 1 പ്രോ വേരിയന്റിന്റെ എക്സ് ഷോറൂം വില 1,29,999 രൂപയുമാണ്. 

ഓല ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന്റെ വിൽപ്പന ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കും, ഇഎംഐ മുതൽ ഫിനാൻസ് വരെയുള്ള എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും അറിയുക


ഓല ഇലക്ട്രിക് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ, എസ് 1 സ്കൂട്ടറിന്റെ ഇഎംഐ പ്രതിമാസം 2,999 രൂപയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.  എസ് 1 പ്രോയ്ക്ക് ഇഎംഐ 3,199 രൂപയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ Ola S1- ന് ധനസഹായം നൽകാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് IDFC ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക്, HDFC, ടാറ്റ ക്യാപിറ്റൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ പ്രമുഖ ബാങ്കുകളുമായി OFS (ഓല ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ്) ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വാഹന ഇൻഷുറൻസിനായി, വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഓല, ഓല ഇലക്ട്രിക് ആപ്പുകൾ വഴി സ്കൂട്ടറുകൾ ഇൻഷ്വർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കമ്പനിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പാർട്ണർ  ഐസിഐസിഐ ലോംബാർഡ് ആണ്.

എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് യോഗ്യതയുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഓല, ഓല ഇലക്ട്രിക് ആപ്പുകളിൽ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് ലോൺ നൽകും.  ഓല പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ, ടാറ്റ ക്യാപിറ്റലും ഐഡിഎഫ്സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്കും ഡിജിറ്റൽ കെവൈസി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമെന്നും യോഗ്യതയുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തൽക്ഷണ വായ്പ അംഗീകാരം നൽകുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.  നിങ്ങൾക്ക് ഫിനാൻസ് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഓല എസ് 1 ന് 20,000 രൂപയോ ഓല എസ് 1 പ്രോയ്ക്ക് 25,000 രൂപയോ മുൻകൂർ അടയ്ക്കാനും ബാക്കി നിങ്ങളുടെ സ്കൂട്ടർ ഇൻവോയ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി നൽകാനും കഴിയും.

2021 ഒക്ടോബർ മുതൽ സ്കൂട്ടറിന്റെ ഡെലിവറി ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഓല ഇലക്ട്രിക് പറയുന്നു. ഈ മാസം മുതൽ കമ്പനി ടെസ്റ്റ് റൈഡുകളും നൽകും. , ടെസ്റ്റ് റൈഡിന് ശേഷം ഓർഡർ റദ്ദാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുമുണ്ട്. 

Previous Post Next Post