Song : Kudajadriyil

Album : Moham

Singers : Shahabaz Aman, Swarnalatha

Music & Lyrics : M. A. Babji

Director : Jabbar Kallarakkal


കുടജാദ്രിയില്‍ കുട ചൂടുമാ

കൊടമഞ്ഞു പോലെയീ പ്രണയം


കുടജാദ്രിയില്‍ കുട ചൂടുമാ

കൊടമഞ്ഞു പോലെയീ പ്രണയം

തഴുകുന്നു എന്നെ പുണരുന്നു രാഗ

സാന്ദ്രമാണീ പ്രണയം

തഴുകുന്നു എന്നെ പുണരുന്നു രാഗ

സാന്ദ്രമാണീ പ്രണയം


ഇല പച്ച പൂ മഞ്ഞ തഴുകിത്തലോടുന്ന

കാറ്റിന്നുമുണ്ടൊരു പ്രണയം

ഇല പച്ച പൂ മഞ്ഞ തഴുകിത്തലോടുന്ന

കാറ്റിന്നുമുണ്ടൊരു പ്രണയം


പൂത്തൊരാ പൂവിലെ തേന്‍

നുകരുന്നൊരു വണ്ടിന്‍

കുറുമ്പാണ് പ്രണയം

പൂവിനും സുഖമാണീ പ്രണയം

പൂവിനും സുഖമാണീ പ്രണയം.....


കുടജാദ്രിയില്‍ കുട ചൂടുമാ

കൊടമഞ്ഞു പോലെയീ പ്രണയം

തഴുകുന്നു എന്നെ പുണരുന്നു

രാഗസാന്ദ്രമാണീ പ്രണയം

തഴുകുന്നു എന്നെ പുണരുന്നു

രാഗസാന്ദ്രമാണീ പ്രണയം


കുയിലുകള്‍ മൈനകള്‍ മധുരമായ് മൂളുന്ന

പാട്ടിന്നുമുണ്ടൊരു പ്രണയം

കുയിലുകള്‍ മൈനകള്‍ മധുരമായ് മൂളുന്ന

പാട്ടിന്നുമുണ്ടൊരു പ്രണയം


ഈയിളം കുസൃതികള്‍ വികൃതിയായ്

പുണരുമ്പോള്‍ പ്രകൃതിതന്‍

ചുണ്ടിലും പ്രണയം

പുലരി തന്‍ കണ്ണിലും പ്രണയം

പുലരി തന്‍ കണ്ണിലും പ്രണയം....


കുടജാദ്രിയില്‍ കുട ചൂടുമാ

കൊടമഞ്ഞു പോലെയീ പ്രണയം

തഴുകുന്നു എന്നെ പുണരുന്നു

രാഗസാന്ദ്രമാണീ പ്രണയം

തഴുകുന്നു എന്നെ പുണരുന്നു

രാഗസാന്ദ്രമാണീ ... പ്രണയം

Previous Post Next Post