മലയാളം കടങ്കഥകൾ 1. അടയ്ക്കും തുറക്കും കിങ്ങിണി പത്തായം.. -കണ്ണ്
 2. അടിക്കൊരു വെട്ട്, നടുക്കൊരു വെട്ട്, തലക്കൊരു ചവിട്ട്.  - മെതിക്കൽ
 3. അട്ടത്തുണ്ടൊരു കൊട്ടത്തേങ്ങ തച്ച് പൊളിക്കാൻ കത്തിയാളില്ല. -  അമ്പിളിമാമൻ
 4. അടി മുള്ള്‍ നടു കാട് തല പൂവ് ? : കൈതച്ച്ക്ക
 5. അമ്പാട്ടെ പട്ടിക്കു മുമ്പോട്ടു വാല്.  -ചിരവ
 6. ആവശ്യക്കാരന്‍ വങ്ങുന്നില്ല...വാങ്ങുന്നവന്‍  അറിയുന്നില്ല..    -ശവപ്പെട്ടി
 7. അമ്മയെകുത്തി മകന്‍ മരിച്ചു? :  തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി
 8. അമ്മയ്ക്ക് വാലില്ല, മകൾക്ക് വാലുണ്ട്.  - തവള
 9. അരയ്ക്ക് കെട്ടുള്ളവൻ നിലമടിച്ചു.  -  ചൂല്
 10. ഓടും കുതിര, ചാടും കുതിര, വെള്ളം കണ്ടാല്‍ നില്‍ക്കും കുതിര -  ചെരുപ്പ്‌
 11. കാലില്‍ പിടിച്ചാല്‍ തോളില്‍ കയറും ?  കുട 
 12. മുള്ളുണ്ട് മുരിക്കല്ല..പാലുണ്ട് പശുവല്ല...വാലുണ്ട് വാനരനല്ല...നൂലുണ്ട് പട്ടമല്ല - :ചക്ക
 13. ആനയെ കാണാൻ വെളിച്ചമുണ്ട്, ബീഡി കത്തിക്കാൻ തീയില്ല. -  ടോർച്ച്
 14. എല്ലാം തിന്നും എല്ലാം ദഹിക്കും വെള്ളം  കുടിച്ചാല്‍ ചത്തും പോകും - തീ
 15. ആയിരം കിളിക്ക് ഒരു കൊക്ക്. -വാഴക്കൂമ്പ്
 16. ജീരകം പൊതിയാന്‍ ഇലയില്ല പക്ഷേ ആനയെ  തളക്കാന്‍ തടിയുണ്ട് : :പുളിമരം 
 17. ആയിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരരഞ്ഞാൺ. - ചൂല്
 18. ഇട്ടാൽ പൊട്ടാത്ത കിങ്ങിണിമുട്ട. കടുക്
 19. ഒരമ്മ പെറ്റതെല്ലാം തൊപ്പിക്കാര് - തീപ്പട്ടികൊള്ളികള്‍
 20. കിലുകിലുക്കും കിക്കിലുക്കും ഉത്തരത്തിള്‍ ചത്തിരിക്കും  : താക്കോല്‍
 21. ഇരുട്ട് കണ്ടാൽ മറയും, വെളിച്ചം കണ്ടാൽ തുറക്കും. -കണ്ണ്
 22. അടി മുള്ള്, നടുന്ന കാട്, തല പൂവ്-    പൂവന്‍ക്കോഴി.
 23. അപ്പംപോലെ തടിയുണ്ട്, അല്പം മാത്രം തലയുണ്ട് - ആമ
 24. അടയുടെയുളളിലൊരു പെരുമ്പട    - തേനീച്ചക്കൂട്.
 25. എന്നെ തൊട്ടാൽ തൊടുന്നവനെ തട്ടും.- വൈദ്യുതി
 26. ആയിരം കണ്ണന്‍ ആറ്റില്‍ച്ചാടി- വല.
 27. ആകാശത്തൊരു പഞ്ഞിക്കിടയ്ക്ക-  മേഘം.
 28. ആയിരം തിരിതെറുത്ത് അതിലൊരു വെള്ളിക്കോല്‍ -വാഴപ്പിണ്ടി.
 29. എന്റച്ഛൻ ഒരു കാളയെ വാങ്ങി, കെട്ടാൻ ചെന്നപ്പോൾ തലയില്ല- ആമ
 30. എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ്, ആരും പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല- സൂര്യൻ
 31. ആളൊരു പിരിയന്‍ നിലവിളി അപാരം   – ശംഖ്.
 32. ആദ്യം കുന്തം, പിന്നെ കുഴല്, പിന്നെയോ പായ  -വാഴയില.
 33. എല്ലുണ്ട് വാലുണ്ട് വെള്ളം തടയാൻ കഴിവുണ്ട്. - കുട
 34. ആകാശത്തൂടെ തേരോടുന്നു, തേരാളി ഭൂമിയില്‍ നില്ക്കുന്നു- പട്ടം.
 35. ഒറ്റക്കണ്ണൻ കുതിച്ചു പാഞ്ഞു.- തീവണ്ടി
 36. ഒറ്റക്കാലൻ ചന്തയ്ക്ക് പോയി. -കുട
 37. ഇപ്പോള്‍ കണ്ട വട്ടക്കണ്ണാടി, ഇന്നേയ്‌ക്കൊരു  വെള്ളിത്തളികയായി-ചന്ദ്രന്‍.
 38. ഇമ്മിണിക്കുന്നി കണ്ണെഴുതി- കുന്നിക്കുരു.
 39. തടയാം, നീക്കാം, ബന്ധിക്കാനൊക്കില്ല. -പുക
 40. അങ്ങോട്ടോടും ഇങ്ങോട്ടോടും, മേലേനിന്ന് സത്യം പറയും. തുലാസ്
 41. അച്ഛൻ തന്ന കാളയ്ക്കു കൊമ്പു്. കിണ്ടി
 42. ഇല്ലിക്കൊമ്പത്തില്ലിക്കൊമ്പത്തീശാന്‍ മാപ്പിള തീ കായുന്നു-    മിന്നാമിനുങ്ങ്.
 43. അടി പാറ, നടു വടി, മീതെ കുട.- ചേന
 44. ഇവിടെ ഓതിയാല്‍ അവിടെ അലറും  ഉച്ചഭാഷിണി.
 45. ഉരുട്ടാം പിരട്ടാം എടുക്കാന്‍ പറ്റില-    കണ്ണ്.
 46. അടുക്കള കോവിലിൽ മൂന്നുണ്ട് ദൈവങ്ങൾ. അടുപ്പ്
 47. അരയുണ്ട്, കാലുണ്ട്, കാലിനു പാദമില്ല. പാന്റ്,
 48. ആരും തൊടാത്തൊരു ഇറച്ചിക്കഷണം. തീക്കട്ട
 49. ഉള്ളില്‍ ചെന്നാല്‍ ആളൊരു പോക്കിരി-   മദ്യം.
 50. ഉടുത്തുണിയില്ലാത്തോന്‍ കുട ചൂടി നില്‍ക്കുന്നു    -കൂണ്‍.

Previous Post Next Post